నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Tuesday, February 19, 2013

|| హీరో ||
నా పదేళ్ళ వయసులో అదో
సుందర సుస్వప్నం
గుర్రంపై ఎన్టీఆర్ లా
హీరో సైకిల్ పై నాన్న


గిర్రున తిరిగే రెండు చక్రాలు
మోటార్ హీరోలని దాటేస్తుంటే
నేను యువరాజునై
స్వారి చేయాలనీ కోరిక


పచ్చసీటు
కడ్డికి రెండువైపులా
ఎన్టీఆర్ ,ఏన్నార్
చక్ర్రాల మద్యలో పూలు తో చేసే హల్లిసకం
ఆ రోజుల్లో మా నాన్న సైకిల్
ఓ దసరా బుల్లోడే

నిజానికి సైకిల్ మానాన్నకి
నేమ్ ప్లేట్
ఇంటిముందు అదుంటే
ఇంట్లో మా నాన్న మాతో ఉన్నట్టే


నేను విన్నానో లేదో మా నాన్న మాట
అది మాత్రం బ్రేక్ వేస్తె ఆగేది
లేకపోతె భాషా భాయి దగ్గర
రెంచీల తో రెండు దెబ్బలేయిన్చేవాడు


అలసటగా ఉంటె ఉత్తేజంగా ఆయిల్ ని
ఊపిరిగా గాలిని నింపితే మళ్లి
పాదరసం లా సర్రున సాగిపోయేది


నాన్న మంచమెక్కితే
హీరో సైకిల్ గోడకి చేరింది
ఎండకి ఎండుతూ వానకి తడుస్తూ
జీవచ్చంలా అచేతనంగా
కొన్నేళ్ళు మౌనం గా
మా ఇంటి తొలి పుష్పకవిమానం


మేము మరిచినా తన బాద్యత
మరవలేదు సైకిల్ 
ఒంటి బరువు తగ్గాలని 
మళ్లీ తనని తోడు రమ్మంటే 
ఒక్కసారి వొళ్ళు విదుల్చుకుని 
తన బాద్యత మరచిన 
నన్ను రోజూ మోస్తోంది 
నాకెప్పటికీ ఇద్దరే హీరో లు 
ఒకటి నాన్న రెండు 
హీరో సైకిల్ ఇప్పటికి 
ఎప్పటికి .................

తేది :19.02.2013


Wednesday, February 13, 2013

రాతి సమాధి                                             రాతి సమాధి ఆస్వాదిస్తుందా

                                           అంజలి గా  రాలిన పూల సువాసనలని

Tuesday, February 5, 2013

|| ఎదురుచూపు ||కొన్ని సార్లు మనకన్నులు దారెంటే చూస్తుంటాయి
ఎన్ని దృశ్యాలు ఎదురైనా దాటేసుకుంటూ
అలసిపోయినా రెప్పవేయకుండా

రేయేదో పవలేదో తూచలేవు ఆ చూపులు
రంగులెన్ని పులుముకున్నా సరే
అనుకున్న దృశ్యం అగుపించేదాకా
మసకతెరలే కంటి నిండా

బరువైన రెప్పల్ని తనకోసం బలిచేస్తూ
ఆలోచనల ఆవర్తనాలలో పరిబ్రమిస్తూ
ఊహలనిప్పుల కొలిమిని రాజేస్తూ
చూడబోయే దృశ్యం కోసం
చూపులని గాల్లోనే వేలాడదీస్తూ
సమయాన్ని తొలుచుకుంటూ
ఎదురుచూపులు సాగుతుంటాయి

కోతకొచ్చిన పంటలా
వర్షించబోయే మేఘంలా
దాహార్తిలా , వేకువ ఝాములా
తదుపరి ప్రక్రియకోసం ఎదురుచూస్తూ
ఎదురు చూపులు నిజంగా ఎండమావులే

మసక తెరలని తుడిచేస్తూ
కాంతివేగంతో కనపడ్డ దృశ్యాన్ని
ఆలింగనం చేసికుంటూ
ఆనందం లో పెనవేసుకున్న
చూపుల చిక్కులు విడిపోవేమో

"ఎదురుచూపుల చిత్రం
ఎంతచూసినా తనివితీరని విచిత్రం"