నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, June 4, 2012

మనసు వ్యాపారం


                                              మనిషి మారిపోయాడు 
                                     వ్యాపారం ఇప్పుడు మనసుతో చేస్తున్నాడుNo comments:

Post a Comment