నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, August 25, 2012

నవ్వుకో రాజకీయమా నవ్వుకో


నవ్వుకో రాజకీయమా నవ్వుకో 
నవ్వక ఏమి చేస్తావు ఈ రోజు  నీదైనప్పుడు 
గ్రీకుల మెదళ్ళలో పుట్టిన నువ్వు 
గల్లీ స్థాయికి దిగిపోయావ్ దిగజారి పోయావ్ 

ఎంతమంది రాజులు చక్రవర్తులని పోట్టనబెట్టుకున్నావ్
చైనా గోడను కట్టించావ్ ,బెర్లిన్ గోడను తోక్కిన్చేసావ్ 
లింకన్ను చంపేసావ్ ,కెన్నెడీ ని పంపేసావ్
లాడెన్ ,సద్దాం ,గడాఫీ నీ ముందు దిగదుడుపే 
రాజ్యం ఏదైనా దేశం  ఏదైనా నీ కనుసన్నలలోనే 
నడవాలని శాసించావ్

కులం రంగు పూసుకుని మతం పౌడర్ రాసుకుని 
వ్యభిచారిలా మారావ్ దేశాలను అమెరికాకు 
తారుస్తూ 

పచ్చగా ఉన్న మా రాష్ట్రాన్ని తిన్నావ్ 
రెండుగా చేసేందుకు యత్నిస్తున్నావ్ 
విగ్రహాలు కూల్చేసావ్ ,నిరాహార దీక్షలు చేయించావ్
ప్రజలను పిచ్చోళ్ళను చేస్తున్నావ్ 

ఎక్కడికైనా  వెళ్ళు సాహిత్యం జోలికి రాకు 
ఆదికవి నన్నయ్యే ,నువ్వు పూని చెప్పించిన 
అన్నయ్య చెప్పినా చెప్పకున్నా
అక్షరాలూ ఎదురు తిరిగితే పుట్టగతులు వుండవు నీకు 

దారి తెన్నూ లేని నావకు లంగరు అవుతావ్ అనుకుంటే 
నీవే నీరై మున్చేస్తున్నావ్ తస్మాత్ జాగ్రత్త 
పెరుగుట విరుగుట కొరకే 
నవ్వుకో రాజకీయమా నవ్వుకో 

No comments:

Post a Comment