నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, August 25, 2012

నేను నా మౌనం తో మాట్లాడుతున్నాను


ష్ ...............!
నిశబ్దం.................. 

నేను 
నా మౌనం తో 
మాట్లాడుతున్నాను 

నా తప్పులన్నీ నా మౌనం లో
వెతుక్కుని సరిదిద్దుకుంటున్నాను
సవ్యమైన అంతరాత్మ దిశలో వెళుతూ 

కఠిన నిర్ణయాల కలబోతకు 
సమయం ఆసన్నమైంది 
నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను 
నేను తప్పి పోయిన చోట 

దేవుడో ,లోకమో ,స్నేహితులో 
పరిసరాలో, అవసరమో ఇంకోటో 
తప్పు చేయించినా చేసింది నేను 
అందుకే దిద్దుకుంటున్నా

విశ్వ అంతరాళం లో విసిరేయబడ్డ 
నా పాపాలన్నిటిని ఏరి ఒక చోట కూర్చి 
నిష్కృతి కోసం ఆచరణ సాద్యమైయిన
అవకాశాన్ని అందుకుంటున్నాను
నా మౌనం లో నన్ను నేను వెతుక్కుంటూ 

2 comments:

  1. ఈ కవిత నవుడురి మూర్తి గారిచే ఇంగ్లీష్ లో కి అనువదించ బడింది

    ReplyDelete
  2. http://teluguanuvaadaalu.wordpress.com/2012/08/28/tete-a-tete-with-silence-anil-dani-telugu-poet/

    please this poem in English version above mentioned blog

    ReplyDelete