నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Tuesday, August 7, 2012

భళ్ళున పగిలింది సీసా

రంగు సీసాలో చిక్కటి ద్రావణం 
కైపు ఎక్కించే వాసన 
కొంచం తాగవో ఫర్వాలేదు కాని 
మేము ఏమైనా వీర తాగుబోతులమా 
స్నేహితుల బలవంతం 

వద్దురా ఇది మాములుది కాదు
మా బతుకులు చిద్రం చేసిన రాకాసి
మా నాన్నని బానిసను చేసుకొని
మా బతుకులని బుగ్గి చేసిన మత్తు దయ్యం

దాని జాడలు కావాలా మా అమ్మ
చిందించిన నెత్తుటి చుక్కలనడుగు
బొట్టు బొట్టుగా కార్చి ఇంకిపోయిన
కన్నీటి చుక్కలనడుగు
మా ఇంటి గోడలనడుగు
నాన్న చేతిలో మెలవేయబడ్డ అమ్మ
జుట్టుని అడుగు


మత్తులో జోగుతూ ఎక్కడెక్కడ పడేవోడో
ముళ్ళకంప, చెరువు గట్టు ,చెత్తకుప్ప తొట్టి
బురద గుంటా ఈయనా చిరకాల స్నేహితులే

ఒక్కసుక్క గొంతు దిగితే సుక్కలదాక
ఎల్లోచ్చేవాడు మా నాన్న
ఇల్లు ,పొలం ఇంటి సామాను
తాళిబొట్టు, కాదేది తాకట్టుకి అనర్హం
మా నాన్నకి

అలంటి రొంపిలో నే దిగలేను
మా నాన్న అంటించుకున్న కంపు, కంప
నే తగిలించుకోలేను
కుళ్ళబెట్టి నానబెట్టిన ఆ మహమ్మారిని
నెత్తిన పెట్టుకోలేను..................బళ్ళున పగిలింది సీసా
నా స్నేహితుల అనుమానం లానే
ఏదో తెలీని మార్పు
బాద కనిపించలేదు వారికళ్ళలో
సీసా పగిలిందిగా మరిNo comments:

Post a Comment