నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, September 1, 2012

ఆ క్షణాన ..........................

ఆ క్షణాన ..........................

నేను పంపిన పూల పూరేకులు 
పగిలిన గుండెలో పుప్పొడి రాల్చేసాయి 

రెక్కలు తెగిన తూనీగ
నా వైపు వస్తుంది ఎగరలేక

రంగులద్ది పంపిన 
సీతాకోక చిలుక చిన్నబోయి 
నల్లరంగు పూసుకుని 
గొంగళి పురుగై పోయింది 
తన రంగు చూపలేక 

నా మనసు కాగితం పై 
రాసిపంపిన అక్షరాలూ 
మూగబోయి చెత్తబుట్టలో 
ఊపిరాడక నిస్తేజం మయ్యాయి 

నీ పరిమళాన్ని నింపుకున్న 
గాలి నిశబ్దాన్ని కోస్తూ 
నా గుండెలో అలజడి రేపెందుకు 
వస్తుంది పెనుగాలి లా 

రవి కిరణానికి విచ్చుకున్న గడ్డిపువ్వు 
అంతలోనే వాడింది నీ విసుగు చూపుకి 
నా ప్రేమను నువ్వు వొప్పుకోని సమయాన 

కాని .......................................
నా కంటికి మెదడు సందేశంఇస్తూనే వుంది 
నీకై చూడమని 
నా గుండెకు గురుతు చేస్తూనే వుంది 
తనకోసమే ఆగకుండా ఆడమని
నీకోసం ఎప్పటికి ...........................

No comments:

Post a Comment