నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, July 23, 2012

దేశ భక్తి

హే డూడ్ విల్ యు  హెల్ప్ మీ ఫర్ థిస్ 
ఓహ్ ష్యూర్ బ్రో, బట్ వాట్ ఇస్ థిస్ 
యు డోంట్ నో  ఇది మన కంట్రీ  ఫ్లాగ్ 
 హో సారీ బ్రో చూడలేదు అవును కదూ

ఏంటి ఇలా నలిగి పోయింది పాతదా ఇది 
అవును ఎప్పుడో అరవయ్యేళ్ళు  నిండాయి 
అరె కలర్ కూడా మారింది బ్రో 
మారదా మరి ఒకరా ఇద్దరా 
ఎవరికీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు తోక్కేస్తే, ఎవరు?
ఎవరా ? మనోళ్ళే మన నాయకులే 

అప్పుడెప్పుడో భోఫోర్సు ,యూరియా 
గడ్డి కూడా తినేశారు ,టెక్నాలజీ 
పెరిగింది గా ఇప్పుడు టూ జి అంటా 
బెయిలు కి వంద కోట్లు డీల్ 
భారత దేశం ఎదిగిపోయింది 
జాతీయ జెండా నలిగి పోయింది 

వారసుల రాజకీయం 
మంత్రుల తంత్రాలు 
తెల్లోడే నయం తోలేతీసాడు కొరడాతో 
ఈ నల్లోళ్ళు  ప్రాణాలే తీసేస్తున్నారు 

నియంతే నయం స్వేచ్చకంటే 
తుపాకీయే నయం హితబోధకంటే 
ప్రజలకి కాదు, మన నాయకులకి 

నిజమా బ్రో ......................?
అమెరికా డాలర్ల మత్తులో 
చదువుకున్న యువత 
ఇక్కడున్న వాళ్ళేమి దేశ భక్తులు కారు 
ఐతే రేవ్ పార్టీ లేదా పబ్బు మందు
మిగిలిన  వాళ్ళు మామూలే దేశాన్ని 
నాయకులని తిట్టుకుంటూ 

మనం ఏమి చేయలేమా బ్రో 
లేదు, మార్పు  రావాలనే  వాళ్ళే  అందరు 
అందుకు సహకరించే వారు ఎందరు 
దేశాన్ని మింగేస్తుంటే ఏమి చేయలేకున్నాం 
దేశ భక్తిని, జాతీయ జండాని గౌరవిద్దాం 
దేశం ఉనికి కాపాడుదాం 

No comments:

Post a Comment